Haaste.io – ideasta ratkaisuksi

Ratkaisuidea syntyi joulukuussa 2016. Kokosimme tiimin tammikuussa. Tiimi tapasi ensimmäistä kertaa livenä Ratkaisu 100 -kilpailun haastattelussa. Syyskuussa 2017 sovelluksen betaversiota testasi kolme nuorten ryhmää.

Haaste.ion ratkaisu on kehitetty tiimiläisten omien toimien ohessa. Se on ollut melko ponnistus! Hieno matka. Tiimin toimintatavaksi on muotoutunut lean-tyyppinen, ketterä jatkuvan kehittämisen malli. Etätiimi on oppinut toimimaan sujuvasti Reisjärvellä, Jyväskylässä, Tampereella ja Kokkolassa. Ja kasvokkaisissa tapaamisissa onkin sitten menty kengurun loikilla eteen päin.

Usko ratkaisuun vahvistui vahvistumistaan matkan aikana. Ratkaisu 100 -kilpailu oli tiimille myös oman lahjakkuuden ja intohimon löytämisen haaste.

Kilpailun aikana ratkaisun ensimmäinen kohderyhmä fokusoitui 13–17-vuotiaisiin nuoriin. Tärkeimmäksi tavoitteeksi muotoutui nuorten omien vahvuuksien ja lahjakkuuden löytämisen tukeminen. Koulupudokkuudesta ja koulutuspolkujen pituuksista tuli tärkeitä mittareita ratkaisun toimivuudelle.

Ratkaisu laajeni kilpailun aikana haastealustasta kokonaisvaltaiseksi haastepedagogiseksi ajatteluksi ja tukemaan erityisesti peruskoulun ja ammatillisten opettajien työtä uudenlaisessa toimintaympäristössä uuden opetussuunnitelman toteuttajina ja ammatillisen koulutuksen reformin läpiviejinä. Niin ikään ratkaisu laajeni suunnitelmissa kaikille kouluasteille ja vaiheittain kaikkiallisen oppimisen areenaksi ja tulevaisuuden virtuaaliseksi, seinättömäksi osaamisen edistäjäksi.

Puolen vuoden aikana koodattiin sovelluksen betaversio. Sen koodaamisen ongelmakohdissa saatiin apua verkostosta kansainvälisesti. Kilpailun aikana löytyivät niin ensimmäiset haasteista innostuneet nuoret, järjestöyhteistyökumppanit, maksavat asiakkaat kuin pedagogiikkaansa kehittävät opettajatkin. Lämmin kiitos kaikille teille tähänastisesta!

Nuorissa on järisyttävä potentiaali. Haaste.io on olemassa nyt ja tulevaisuudessa, jotta jokainen maailman nuori voisi löytää lahjakkuutensa.

By |2017-11-16T13:35:28+00:00marraskuu 16th, 2017|Yleinen|Ei kommentteja